Den architektury 2015

© 2015 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

I v roce 2015 jsem v Přerově uspořádal Den architektury. Vzhledem k velkému zájmu z minulého roku jsem se rozhodl zorganizovat akci jak v sobotu 3.10., tak v neděli 4.10.2015. Níže jsou uvedeny anotace jednotlivých prohlídek Přerovské industriální kouzlo Industriální … Pokračovat

041 Zateplení bytového domu

© 2015 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Bytový dům v centru Přerova byl postaven jako součást jednotného bloku sestávajícího z podobných „typových“ projektů ve 30. letech 20. století. Při zpracovávání dokumentace na zateplení tohoto domu jsem se snažil respektovat nejen dům samotný se všemi jeho detaily, ale také … Pokračovat

Den architektury 2014

© 2014 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Přerov – přehlížené domy, prostory, město Pojďme jednou domy zhlížet a nikoli přehlížet! Výstavní domy první republiky, jako třeba dům Karla Zejdy, zbořeniště socialismu a zmizelé či přehlížené vily přerovských továrníků, stopy nedokončených zásahů při budování „nového centra“ či záchvěvy … Pokračovat

Hýčkejme Přerov

© 2014 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Řeknete si, jak se dá hýčkat město? Co to zase ten Horký vymýšlí? A možná si budete už docela ťukat na čelo, když řeknu, že chci Přerovu dopřát akupunkturu, tedy tu urbanistickou. Pojďme se ale společně podívat, co to vlastně … Pokračovat

Otazník nad městskou knihovnou

© 2013 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

V roce 1959 byla městská knihovna „provizorně” umístěna do rodinné vily na Žerotínově náměstí. Od roku 1959 nebyl Přerov schopen nalézt či postavit pro tuto instituci odpovídají prostory. Má si je teď město na 15 let pronajmout? Když se v … Pokračovat

027 Interiér obývacího pokoje v Přerově

© 2012 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Zájmem investora bylo propojit obývací pokoj s kuchyní a vytvořit solidní jídelní místo bez změny dispozice ostatních pokojů bytu. V nevelké (24 m2) ploše jsou tak jednotlivé prvky řazeny kolmo na hlavní směr, aby byl co nejvíce potlačen vjem malého … Pokračovat

Květinové předzahrádky pro krásnější město

© 2012 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Od jara do podzimu se člověk s radostí dívá na krásy přírody a ani tak nesejde na tom, jestli je to při procházce v rozkvetlém Michalově, při kondičním běhu Žebračkou nebo jde jen o letmé povšimnutí si rozkvétajících sněženek na … Pokračovat

Přerovské trhy

© 2011 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Vůně čerstvých jahod, úhledně naskládané pórky, bedýnky plné zralého ovoce, med přímo od včelaře, místní speciality, překrásné řezané květiny pro potěšení a bylinky na dochucení oběda. Takový obraz můžeme zažít na mnoha městských trzích a tržnicích po celém světě, a … Pokračovat

Fasáda panelového domu

© 2011 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Obnovy a zateplování panelových domů jsou architekty často přehlíženy, takže se pak nestačíme divit, co se nám v sousedství vybarví… Já je vnímám naopak jako malé, ale velmi důležité úlohy. I proto jsem se podílel na návrhu rekonstrukce fasády a … Pokračovat

010 Dům na nábřeží

© 2011 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Soukromý investor uvažuje o výstavbě bytového domu na nábřeží v Přerově a pro hrubou představu o možnostech pozemku, místa a ve vztahu k finančním limitům zadal zpracování ideové hmotové studie. Výsledkem jsou dvě varianty bytového domu s obchodním přízemím, který … Pokračovat

24 hodin na náměstích

© 2011 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

V květnu tohoto roku jsem spolu s Martinem Cínem vyrobil video dokumentující 24 hodin života na náměstí TGM a Horním náměstí v Přerově. Cílem mravenčího počítání lidiček bylo exaktně dokázat, které náměstí je „živější“ a o kolik. Výsledky jsou evidentní. … Pokračovat

Okolí průpichu nám není lhostejné!

© 2011 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Snad všichni občané Přerova se shodnou na tom, že budování čtyřpruhového průpichu je neuvěřitelně velkým zásahem do organismu města. Při pohledu na mapu města je také patrné, že uzavřený blok domů kolem pivovaru a Juty je zhruba stejně velký jako … Pokračovat