084 Rodinný dům Vsetín

Koncept domu ovlivnil především prudký svah a problematické oslunění. Rozhodli jsme se využít principu atriového domu, který adaptujeme na naše podmínky.
Samotné atrium je tvořeno hmotou domu ve tvaru „L“ (respektive „T“ s jedním velice krátkým ramenem), další stranu tvoří příkrý svah. Čtvrtá, jižní strana, je už jen náznakově doplněna altánem a pergolou, která atrium opticky propojuje se zbytkem pozemku a zároveň, v případě prodání části parcely, umožní jednoduchým zásahem dům odclonit od souseda a vytvořit zcela intimní dvůr.
V lokalitě není pevně dodržována linie uliční čáry, přesto novostavbu umísťujeme tak, aby příliš nevybočovala ze stávající zástavby a zároveň byla co nejvíce odsunuta od stínícího svahu.
První, dvoupatrová obytná část je orientovanou rovnoběžně s ulicí. Druhou, přízemní technickou část, orientujeme kolmo do svahu, do kterého se zařezává a propojuje se s ním svou zelenou střechou. Cílem je potlačit vizuální působení této technické části, a tak je kromě zelené střechy skrývána i tmavší barvou, což dá ještě více vyniknout hlavní světlé a dvoupatrové hmotě domu.

Data o projektu

studie: 2015
investor: soukromý investor
lokalita: Vsetín, kraj Zlínský
spolupráce: Ing. arch. Jana Šerá