052 Soutěž: předprostor školy v Jundrově

© 2013 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

V soutěži na řešení vstupního prostoru do základní školy Jasanová 2 v Brně-Jundrově jsme získali 2. místo! Základní koncept našeho návrhu spočíval v odstranění výškových bariér a vytvoření spojité, plynule se měnící plochy v jednom materiálu, která bez zbytečných skoků … Pokračovat

018 Soutěž: ZUŠ Úpice

© 2011 Horký, Kačírková, Šuška

Zadáním soutěže bylo navrhnout přístavbu základní umělecké školy, která sídlí ve vile v parku. Jednoduchý kubický tvar navržené budovy vychází ze své „sestry -– vily. Je to prostá, střídmá budova, která je školou již od samého zrození. Funkční uspořádání budovy … Pokračovat

012 Soutěž: Gahurův prospekt ve Zlíně

© 2011 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Předmětem soutěže byl návrh revitalizace severní – spodní části Gahurova prospektu – předprostoru Kulturního a univerzitního centra (KUC) ve Zlíně. Náš koncept spočíval logickém doplnění diagonálních spojic skrz severojižní zelený pás a respekt k modelaci terénu. Ten je podtržen „levitujícími“ … Pokračovat

Soutěž: Smuteční síň do Roudnice nad Labem

© 2010 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Koncept smuteční síně je založen na vnímání smrti jako principu, který odděluje od života. Samotné místo posledního rozloučení je mimo dosah vnějšího ruchu. Zároveň však tvoří spojnici mezi světem zesnulého a světem pozůstalých pro chvíli posledního rozloučení a smíření se … Pokračovat

Soutěž: Panelový dům ve 21. století

© 2010 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Urbanistický masakr. Tak by se dalo nazvat rozřezání bloku a umístění sedmipodlažní panelové zástavby do středu města Přerova. Náš návrh komplexně postupuje od urbanismu bloku do detailů jednotlivých bytů. Dostavbou domů a přístavbou do ulice B. Němcové doplňujeme rozrušené město. … Pokračovat