001 Městská knihovna v Přerově

© 2010 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Zadáním bylo nalézt optimální architektonicko-urbanistické a dispoziční řešení pro umístění Městské knihovny v Přerově, Odboru školství, mládeže a tělovýchovy a pracoviště Czech Point do stávající budovy Čechova 43. Hlavním zásahem je vytvoření nového hlavního vstupu: navrhujeme proto zrušit současné zapuštěné … Pokračovat

Debata: Přerov, město pro život

© 2010 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Jako součást veřejného působení v oblasti urbanismu a architektury jsem v září 2010 uspořádál veřejnou debatu s přednáškou na téma „Přerov, město pro život.“ Jejím hlavním tématem byla tentokrát doprava, rozvoj života ve městě, urbanismus a jeho neviditelná role v … Pokračovat

Zchátralé areály jsou výzvou i příležitostí

© 2010 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Posledně jsem nakousl problematiku průmyslového dědictví, která je úzce spojená s problémy starých a nevyužívaných továrních areálů. Jde o takzvané brownfields, pozemky a areály, které ztratily svou funkci a využití, často s ekologickou zátěží. Bývají opuštěné, zdevastované a často také … Pokračovat

Rekonstrukce historických staveb

© 2010 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

I dnes bych se chtěl věnovat tématu rekonstrukcí a oprav domů a zaměřit se více na ty s kulturní a historickou hodnotou. Když mluvíme o kulturně-historické hodnotě, určitě to paušálně neznamená, že je třeba chránit každý objekt jen proto, že … Pokračovat

Soutěž: Panelový dům ve 21. století

© 2010 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Urbanistický masakr. Tak by se dalo nazvat rozřezání bloku a umístění sedmipodlažní panelové zástavby do středu města Přerova. Náš návrh komplexně postupuje od urbanismu bloku do detailů jednotlivých bytů. Dostavbou domů a přístavbou do ulice B. Němcové doplňujeme rozrušené město. … Pokračovat

Doprava v Přerově II.

© 2010 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Doprava v klidu: parkování Problém s parkování známe také všichni. Nikdy se nedá zaparkovat tam, kde zrovna potřebujete, zvláště v centru a na sídlištích. Tam je problém způsoben tím, že se nikdy nepočítalo s takovým počtem osobních automobilů a počet … Pokračovat

Doprava v Přerově I.

© 2010 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Doprava je jako velká voda – vezme si tolik místa, kolik jí dáte. Přerov vděčí svému významu dopravě: křižovatce pradávných obchodních cest a křížení železničních tratí. Dnes je pro něj ale doprava prokletím. Zácpy, hluk, výfukové plyny a stres. Přitom … Pokračovat

Architektonická soutěž nebo výběrové řízení?

© 2009 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Nekupujme zajíce v pytli! Za veřejné peníze máme právo na více. V předchozích článcích jsem se mnohokrát zmínil, že to či ono místo nebo stavba volá po architektonické či urbanistické soutěži. Jistě si vzpomeneme na tolik diskutovanou soutěž na Národní … Pokračovat

Přerovská náměstí VI.

© 2009 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Náměstí Františka Rasche – další parčík? Náměstí Fr. Rashe je prostůrek těsně navazující na náměstí Svobody a z něj se přebírá i jeho podobnou – park. Prameny jsou k historii jeho vzniku poměrně skoupé. Na místě dnešního náměstí se zhruba … Pokračovat

Přerovská náměstí V.

© 2009 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Náměstí Přerovského povstání Je nejmladším z popisovaných náměstí vůbec. Pojmenování těchto ploch vzniklo v roce 1984, kdy bylo nazváno náměstím Klementa Gottwalda a zůstalo až do roku 1990, kdy už jej známe pod dnešním jménem. Náměstí Přerovského povstání leží na … Pokračovat

Přerovská náměstí IV.

© 2009 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Posledním Žerotínovým náměstím by se dala kapitola o přerovských náměstích uzavřít. Tedy o skutečných náměstích. Názvy v rejstříku míst nám sice naznačují, že se můžeme těšit na další tři, ale opravdu jde spíše jen o jméno, než o skutečný prostor … Pokračovat

Přerovská náměstí III.

© 2009 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Žerotínovo náměstí Toto náměstí nás již od pohledu překvapí protáhlým tvarem, kterým upozorňuje na svůj původ. Vzniklo totiž z dřívější Široké ulice, jež navazovala na předměstí Šířava s poměrně širokými ulicemi. Zde se spojovaly tři hlavní obchodní silnice od Bystřice, … Pokračovat