Hýčkejme Přerov

© 2014 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Řeknete si, jak se dá hýčkat město? Co to zase ten Horký vymýšlí? A možná si budete už docela ťukat na čelo, když řeknu, že chci Přerovu dopřát akupunkturu, tedy tu urbanistickou. Pojďme se ale společně podívat, co to vlastně … Pokračovat

Otazník nad městskou knihovnou

© 2013 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

V roce 1959 byla městská knihovna „provizorně” umístěna do rodinné vily na Žerotínově náměstí. Od roku 1959 nebyl Přerov schopen nalézt či postavit pro tuto instituci odpovídají prostory. Má si je teď město na 15 let pronajmout? Když se v … Pokračovat

Květinové předzahrádky pro krásnější město

© 2012 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Od jara do podzimu se člověk s radostí dívá na krásy přírody a ani tak nesejde na tom, jestli je to při procházce v rozkvetlém Michalově, při kondičním běhu Žebračkou nebo jde jen o letmé povšimnutí si rozkvétajících sněženek na … Pokračovat

Přerovské trhy

© 2011 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Vůně čerstvých jahod, úhledně naskládané pórky, bedýnky plné zralého ovoce, med přímo od včelaře, místní speciality, překrásné řezané květiny pro potěšení a bylinky na dochucení oběda. Takový obraz můžeme zažít na mnoha městských trzích a tržnicích po celém světě, a … Pokračovat

Okolí průpichu nám není lhostejné!

© 2011 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Snad všichni občané Přerova se shodnou na tom, že budování čtyřpruhového průpichu je neuvěřitelně velkým zásahem do organismu města. Při pohledu na mapu města je také patrné, že uzavřený blok domů kolem pivovaru a Juty je zhruba stejně velký jako … Pokračovat

Zchátralé areály jsou výzvou i příležitostí

© 2010 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Posledně jsem nakousl problematiku průmyslového dědictví, která je úzce spojená s problémy starých a nevyužívaných továrních areálů. Jde o takzvané brownfields, pozemky a areály, které ztratily svou funkci a využití, často s ekologickou zátěží. Bývají opuštěné, zdevastované a často také … Pokračovat

Rekonstrukce historických staveb

© 2010 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

I dnes bych se chtěl věnovat tématu rekonstrukcí a oprav domů a zaměřit se více na ty s kulturní a historickou hodnotou. Když mluvíme o kulturně-historické hodnotě, určitě to paušálně neznamená, že je třeba chránit každý objekt jen proto, že … Pokračovat

Rekonstrukce, dostavby, přístavby… II.

© 2010 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Barvy na přání Kapitolou samou pro sebe je nová barevnost panelových domů. Chápu, že před dvaceti lety, po dlouhé době „betonové šedi měst,“ mohli lidé cítit potřebu barev, ale dnes se dostáváme do opačného extrému! Neutrální barvy, bílá, černá i … Pokračovat

Rekonstrukce, dostavby, přístavby… I.

© 2010 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Velký díl ze stavební činnosti ve městech ukrajují právě rekonstrukce, dnes zvláště rekonstrukce panelových domů, které probíhají bez výraznějšího zájmu veřejnosti a mnohdy i nájemníků samotných. Věnujeme obnově současných domů dostatečnou pozornost? Nejvíce bijí do očí rekonstrukce paneláků Pokud zavítáte … Pokračovat

Katalogové hity II

© 2010 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Ve spolupráci s architektem tvoříte na míru svůj vlastní a jedinečný dům Podívejme se naproti tomu na to, co nabízí individuální návrh od architekta. Architekt bude jistě trvat na tom, že navštíví váš pozemek ještě před první studií. Pochopí okolní … Pokračovat

Katalogové hity I

© 2010 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Dům z katalogu nemůže odpovídat vašemu stavebnímu místu a jeho okolí Když už jsme tedy po zralé úvaze (viz předchozí díly) a zvážení všech pro a proti dospěli k bytostnému přesvědčení, že opravdu chceme postavit rodinný domek, přichází na řadu … Pokračovat

Suburbium řádí i na Přerovsku!

© 2010 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Rychlá výstavba satelitů nenávratně ničí naši krajinu Touto nakažlivou chorobou velkých českých měst se nakazil i Přerov a jeho okolí. Nemoc nezadržitelně a se souhlasným přikyvováním většiny ničí městský život, přírodu a cennou půdu kolem. Škody jsou odhadovány na stamilióny … Pokračovat