018 Soutěž: ZUŠ Úpice

© 2011 Horký, Kačírková, Šuška

Zadáním soutěže bylo navrhnout přístavbu základní umělecké školy, která sídlí ve vile v parku. Jednoduchý kubický tvar navržené budovy vychází ze své „sestry -– vily. Je to prostá, střídmá budova, která je školou již od samého zrození. Funkční uspořádání budovy … Pokračovat

001 Městská knihovna v Přerově

© 2010 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Zadáním bylo nalézt optimální architektonicko-urbanistické a dispoziční řešení pro umístění Městské knihovny v Přerově, Odboru školství, mládeže a tělovýchovy a pracoviště Czech Point do stávající budovy Čechova 43. Hlavním zásahem je vytvoření nového hlavního vstupu: navrhujeme proto zrušit současné zapuštěné … Pokračovat

Soutěž: Smuteční síň do Roudnice nad Labem

© 2010 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Koncept smuteční síně je založen na vnímání smrti jako principu, který odděluje od života. Samotné místo posledního rozloučení je mimo dosah vnějšího ruchu. Zároveň však tvoří spojnici mezi světem zesnulého a světem pozůstalých pro chvíli posledního rozloučení a smíření se … Pokračovat

Zastřešení vstupu do krytu CO

© 2010 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Díky zúžení cesty a povodním v roce 1997 ztratilo podcházení silnice smysl a prostory slouží už jen jako kryt civilní ochrany. Původní zastřešení bylo ve velmi špatném stavu, proto se rozhodlo o jeho odstranění. Bylo však nutné zachovat přístup do … Pokračovat