Fasáda panelového domu

Obnovy a zateplování panelových domů jsou architekty často přehlíženy, takže se pak nestačíme divit, co se nám v sousedství vybarví… Já je vnímám naopak jako malé, ale velmi důležité úlohy. I proto jsem se podílel na návrhu rekonstrukce fasády a dílčích prvků tohoto domu. Tónování je voleno neutrální s vazbou na okolní městské domy s barevnými akcenty vstupů.


Data o projektu

studie fasády: podzim 2010
lokalita: B. Němcové 3, 5, Přerov, kraj Olomoucký
stavební dokumentace: Ing. Petr Volek