© 2012 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Květinové předzahrádky pro krásnější město

Od jara do podzimu se člověk s radostí dívá na krásy přírody a ani tak nesejde na tom, jestli je to při procházce v rozkvetlém Michalově, při kondičním běhu Žebračkou nebo jde jen o letmé povšimnutí si rozkvétajících sněženek na předzahrádce ve městě. Ano, i v Přerově je příroda, která žije!

Ale o co krásnější, příjemnější a s každým měsícem se měnící je pohled na udržovaný záhonek před domem při srovnání s obyčejným městským trávníkem? Všechny ty narcisy barevně doplněné tulipány, později vystřídané kvetoucími růžemi a nakonec bohatými astrami dávají i uprostřed města tušit roční období. Záhony v Michalově a kvetoucí parkové plochy ve městě, jako třeba ty u „Přerovanky,“ jsou příjemnými lokalitami ke krátkodobému odpočinku a zastavení s přáteli.

Podobně krásná místa však vznikají i díky úsilí mnohých spoluobčanů, kterým, a za to upřímně děkujeme, není jejich okolí lhostejné. Neváhají vynaložit svůj čas, peníze a lásku na péči o několik metrů čtverečních veřejných ploch. Přináší tak potěšení nejen sobě, svému koníčku, ale i všem kolemjdoucím. Myslíme, že si i tito drobní vylepšovatelé veřejného prostoru zaslouží uznání.

Takováto předzahrádka ze soutěže O nejkrásnější předzahrádku z Prahy 9 (foto: městská část Praha 9) potěší více než...
Takováto předzahrádka ze soutěže O nejkrásnější předzahrádku z Prahy 9 (foto: městská část Praha 9) potěší více než…

Navíc přínos květinových předzahrádek není jen estetický, ale i ekonomický a společenský. Například roční údržba jednoho čtverečního metru běžného trávníku přijde na 17 korun, na rozdíl od záhonu s letničkami, který v nejvyšší péči stojí bezmála 1300 Kč (bez ceny sazenic). Tedy asi 76x více! Přeměna jen setiny ploch veřejné zeleně na kvetoucí záhony by přišla na čtyři desítky milionů korun. Je zřejmé, že tyto prostředky bude lepší investovat jinde. I proto si tolik vážíme každého pečlivě okopávaného záhonu.

prázdný trávník před bytovým domem v Přerově (foto: Martin Cín, fotoprerov.cz)
prázdný trávník před bytovým domem v Přerově (foto: Martin Cín, fotoprerov.cz)

Světově uznávaný urbanista, dánský profesor Jan Gehl, ve své knize „Cities for people“ (2010) podtrhuje známý, a přitom stále opomíjený fakt: kvalita namísto kvantity dělá město příjemným. Důraz na možnost pobytu venku a kvalitu veřejných prostor spíše než na kvantitu lidí a množství ploch všeobecně prospívá kvalitě města jako celku, ku prospěchu každému, každý den. O kolik větší potěšení přinese malá květinová předzahrádka než zřídkakdy udržovaný rozlehlý trávník uprostřed sídliště?

Takováto předzahrádka ze soutěže O nejkrásnější předzahrádku z Prahy 9 (foto: městská část Praha 9) potěší více než prázdný trávník před bytovým domem v Přerově (foto: Martin Cín, fotoprerov.cz)

Pojďme tedy vybrat ty nejlepší zahradnické přínosy společnému veřejnému prostoru a povzbudit další, aby se zúčastnili této okrašlovací aktivity. Společně pro Přerov bude navrhovat vyhlášení soutěže „Rozkvetlé město“ nebo „Balkón, okno a předzahrádka roku“ podobně, jako je běžné ve Znojmě, Třebíči nebo třeba Valašském Meziříčí. Nemusí jít o desetitisícové částky. Koneckonců, kdyby nebylo za každou cenu uděleno uznání ve výši 50 tisíc korun v rozpačité soutěži „Fasadá roku,“ možná by to stačilo i na drobnější, ale neméně důležité uznání drobným pečovatelům o veřejnou zeleň.