049 Rodinný dům Bezuchov

VE VÝSTAVBĚ. V překrásném prostředí v podhůří Hostýnských vrchů jsme pro náročného klienta navrhovali novostavbu rodinného domu. Rozsáhlý stavební program, požadavek na bezbariérové řešení a snaha o přiměřené měřítko v okolní zástavbě vedla k rozdělení domu do dvou hlavních hmot: soukromé a společenské. Ta je objemnější i dominantnější a je orientována hřebenem rovnoběžně s ulicí. Druhá, menší část, svírá s první úhel 110° a formuje tak mezi domy příjemný, od severních větrů chráněný, polodvůr. Obě hmoty propojuje malý krček plnící funkci vstupní haly. Natočení objektu jej směřuje jak k dálkovým výhledům, tak jej jasně vymezuje ve svém okolí. Dům bude realizován v roce 2015.


Data o stavbě

studie: duben 2013 – leden 2014
lokalita: Bezuchov, Olomoucký kraj
klient: soukromý investor
spolupráce: Ing. arch. Jana Šerá
vizualizace: RealViz