027 Interiér obývacího pokoje v Přerově

Zájmem investora bylo propojit obývací pokoj s kuchyní a vytvořit solidní jídelní místo bez změny dispozice ostatních pokojů bytu. V nevelké (24 m2) ploše jsou tak jednotlivé prvky řazeny kolmo na hlavní směr, aby byl co nejvíce potlačen vjem malého prostoru a nudlovitost. Výsledek je tak otevřený a vzdušný.

Dnes je dokončena první, nejzásadnější, fáze přestavby a byt zbývá dovybavit policí na TV, novou sedačkou a křesly. Fotografie: Ing. arch. Milan ŠuškaInteriér bytu