023 Průmyslová hala Rojetín

Původně byla požadavkem nová ocelová hala, ale protože jsme chtěli velký objem alespoň opticky zmenšit tak, aby tolik nevyčníval z kontextu malé vesničky na Vysočině, rozhodli jsme se novou výrobní halu umístnit do stávajícího objektu bývalého kravína. Vyhneme se tak úplně záboru další půdy a navíc se uplatní výhodná poloha vedle dnešní haly.

Z původního kravína tedy zachováváme obvodové a štítové stěny, abychom navázali na historii místa a zároveň jednoduchým způsobem zhodnotili stávající konstrukce. Ty již nejsou považovány za nosné, ale plní pouze funkci výplňového zdiva.

Vsazení do staršího objektu je patrné nejen zvenčí, ale díky průsvitným panelům ve štítech také z interiéru. Jednolitý objem haly s pultovou střechou s minimálním spádem narušuje pouze jeden výškový schod, jež kopíruje původní přizpůsobení se terénu a zároveň halu prosvětluje shora.
Spolupráce: Ing. arch. Eva Kocmanová Matěnová


Data o stavbě

studie: 12/2011-1/2012
nerealizováno
zastavěná plocha: 443 m2
užitná plocha: 375 m2
obestavěný prostor: 3780 m3
lokalita: Rojetín, Jihomoravský kraj
klient: právnická osoba