Workshop Vesnice a krajina, Šarovy

Spolu s občanským sdružením Jinákrajina a s akademickým sochařem Janem Ambrůzem jsem uspořádal v říjnu 2011 studentský workshop Vesnice a krajina v malé vesničce Šarovy (okr. Zlín). Cílem bylo nastínit řešení veřejných prostranství v obci, propojení vesnice s krajinou nebo využití starých sportovních šaten. Čtyřdennímu soustředění předcházela anketa mezi obyvateli, workshopem se prolínala setkání s místními a odborné přednášky. Spolupráci doplňovaly vstupy sochařského ateliéru FaVU VUT, které byly vítaným zpestřením i při závěrečné prezentaci obyvatelům. Za všechny návrhy sklidili studenti bouřlivý potlesk a měli pak šanci své práce podrobně představit při veřejné diskuzi nad jednotlivými projekty. Ve spolupráci s občanským sdružením Jinákrajina.