024 Revitalizace vojenského palpostu

Ideový koncept revitalizace bývalého vojenského palpostu ve Frýdeckém lese měl za cíl nalézt možžnosti jeho budoucího využžití. Dvacet let nevyužívaný areál postupně pohlcuje příroda a tento proces přírodní sukcese pro nás byl i cestou ke konečnému návrhu. Zvolili jsme koncept zachování 80% území bez výrazných zásahů tak, jak by si je příroda brala i nadále postupně zpět a ve zbývajících zachovaných a zajímavých plochách a objektech navrhujeme prolínání tří základních vrstev: historickou vrstvu základny protivzdušné obrany, vrstvu nastupující přírody a vkládanou vrstvu rekreačně-sportovního areálu.

Areál je vzdálen asi 5 km od Frýdku-Místku a měl by být využíván především volně, tedy bez stálého dozoru.


Data o projektu

ideová studie: zima 2011/2012
rozsah řeššeného území: téměř 10 ha.
lokalita: Panské Dvory, Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj
investor: Statutární město Frýdek-Místek

Spolupráce: Ing. arch. Jan Chlápek, BLOCK a.s.