018 Soutěž: ZUŠ Úpice

Zadáním soutěže bylo navrhnout přístavbu základní umělecké školy, která sídlí ve vile v parku. Jednoduchý kubický tvar navržené budovy vychází ze své „sestry -– vily. Je to prostá, střídmá budova, která je školou již od samého zrození. Funkční uspořádání budovy je jasné a přehledné, má řád. Jak je patrné z půdorysů, budova je rozdělena na dvě prakticky stejně velké části – část s hlavními náplněmi (dvoupodlažní) a část obslužnou (třípodlažní).
Jednoduchost a přehlednost, snad i jistou prostotu typickou pro Podkrkonoší, „přetavujeme“ do vnějšího vzhledu stavby. Její tváře jsou prosté, nemá oken přemnoho, ale pokud jsou již užita, jsou velkorysá. Děje se tak s rozvahou, a tak převážnou plochu fasády tvoří plná, zateplená stěna.


Data o projektu

soutěž: červenec-srpen 2011
zastavěná plocha návrhu: 305 m2
obestavěný prostor: 3 381 m3
lokalita: Tyršova, Úpice, Panské Dvory, okres Trutnov, kraj Královéhradecký
investor: Základní umělecká škola A. M. Buxton, Úpice
spolupráce: Ing. arch. Milan Šuška, MgA. Pavla Kačírková


Stáhnout soutěžní plakát