012 Soutěž: Gahurův prospekt ve Zlíně

Předmětem soutěže byl návrh revitalizace severní – spodní části Gahurova prospektu – předprostoru Kulturního a univerzitního centra (KUC) ve Zlíně. Náš koncept spočíval logickém doplnění diagonálních spojic skrz severojižní zelený pás a respekt k modelaci terénu. Ten je podtržen „levitujícími“ prefabrikovanými chodníky a lineárními lavičkami. Pod nimi umístěná světla vytváří na svahu zajímavou světelnou kompozici.

Celý prostor je orámován čtveřicí železných soch tvořených dvojicí tenkých, 8 metrů vysokých plátů s integrovaným LED osvětlením.
Návrh byl odměněn odbornou porotou.


Data o projektu

soutěž: březen-květen 2011
plný název: Revitalizace Gahurova prospektu – předprostor Kulturního a
univerzitního centra ve Zlíně
plocha řešeného území: ~8200 m2
lokalita: náměstí T. G. Masaryka, Zlín, kraj Zlínský
investor: Statutární město Zlín
spolupráce: MgA. Pavla Kačírková, Ing. arch. Jan Chlápek, Ing. arch. Milan Chlápek