© 2009 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Přerovská náměstí V.

Náměstí Přerovského povstání

Je nejmladším z popisovaných náměstí vůbec. Pojmenování těchto ploch vzniklo v roce 1984, kdy bylo nazváno náměstím Klementa Gottwalda a zůstalo až do roku 1990, kdy už jej známe pod dnešním jménem.

Náměstí Přerovského povstání leží na důležité spojnici mezi centrem a jižní obytnou částí města, navíc po jeho hraně prochází hlavní trasa k oběma nádražím – Čechova ulice. Z urbanistického hlediska se však o žádné náměstí nejedná a sami se můžeme přesvědčit, jak těžké je určit jeho hranice (viz schéma). Kde je ještě náměstí a kde už ne?

Historie místa

orovnejte velikosti náměstí: 01 - Žerotínovo, 02 - TGM, 03 - Horní, 04 - Svobody, 05 - Rashe, 06 - Přerovského povstání. Schéma: autor
orovnejte velikosti náměstí: 01 – Žerotínovo, 02 – TGM, 03 – Horní, 04 – Svobody, 05 – Rashe, 06 – Přerovského povstání. Schéma: autor

Kdysi se zde nacházely zahrady dnes již dávno neexistujících domů zničené Šířavy. Od 60. let 20. století potom hřiště fotbalové, v zimě hokejové. Když v 80. letech začala stavba „Centra,“ přišla myšlenka na oddychové volné náměstí plné zeleně. Na dokončení plánů nedošlo, přišel převrat. V místě plánované výstavní síně vedle kina můžeme spíše než výtvarná díla obrazů obdivovat jen zaparkovaná auta. Údajně však došlo na realizaci tunelu mezi krytem CO v kině, OV KSČ (dnes poliklinika) a budovou ONV (oproti soudu). Dnes je prý částečně zasypán, ale stálo by za to tuto „pověst“ dále prozkoumat. Doplněno po vydání: dle informací pana Doupala, přerovského bunkrologa, není tento tunel nic více než jen pověst, která zůstala rozšířena mezi občany. „Odpovědně mohu říci, že žádný takovýto tunel neexistuje,“ uvedl Doupal.

Kdyby tomu bylo naopak, možná by se nezačalo v 80. letech budovat nové „klidové centrum“ na dnešním „náměstí“ Přerovského povstání u Prioru, které si trochu hraje také na park. Není však ani parkem, ani náměstím.

Náměstí? Parkoviště u kina!

Náměstí? Neurčitý prostor s megastavbami. Schéma: autor
Náměstí? Neurčitý prostor s megastavbami. Schéma: autor

Ilustrativní schéma ozřejmuje, že jde jen o seskupení několika megabudov. Bývalé OV KSČ, dnes středisko Mens s poliklinikou, tvoří snad jedinou jasnou stěnu náměstí, dokonce i s obchody. V dalších částech nacházíme Prior, kino, spoustu parkovacích míst a keře, kolem kterých není večer zrovna příjemná procházka. Neměli bychom tedy opravdu nazývat tyto plochy spíše „Parkoviště u kina“ než „náměstí“ ?

Promarněná šance

Soukromá investice na rozšíření Prioru by mohla být impulzem ke změně této lokality. Bohužel se jedná o monofunkční halu uzavřenou do sebe, se dvěma vstupy. Takto rozhodně není městotvorným prvkem, spíše naopak. Většina zastupitelů se však rozumnými urbanistickými podmínkami před prodejem pozemků odmítla zabývat a v jejich hledáčku zůstal jen a pouze počet parkovacích míst a prodejní cena, pochopitelně. Tvoří parkovací místa město?

Budoucnost náměstí

Samozřejmě můžeme počítat s více scénáři, pokusím se některé nastínit:

  • První, nejlevnější, nechává prostor tak, jak je.
  • Druhý staví na myšlence vybudování nového parku. Je otázkou, máme-li jej zde zapotřebí, když jen o dva bloky dál je náměstí Svobody s parkem. Pravda, nepříliš lákavým, ale to se dá změnit snáze, než zřizovat park nový – a tím i zvyšovat permanentní náklady na údržbu.
  • Třetí postoj navrací ulici Šířava domy po obou stranách, prostor náměstí a jednotlivých ulic postupně dostavuje a novými funkcemi jasně vymezuje. Obchod, galerie, divadlo? Díky pestré nabídce aktivit se stává zajímavějším. Tak by mohlo vzniknout skutečné náměstí, včetně přítomnosti vzrostlých stromů poskytujících stín.

Podnětů může být jistě mnoho, proto by zde stálo za zvážení vypsání ideové architektonicko-urbanistické soutěže.

Pokračování…


Publikováno v Novém Přerovsku dne 27.11.2009