© 2009 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Přerovská náměstí III.

Žerotínovo náměstí

Toto náměstí nás již od pohledu překvapí protáhlým tvarem, kterým upozorňuje na svůj původ. Vzniklo totiž z dřívější Široké ulice, jež navazovala na předměstí Šířava s poměrně širokými ulicemi. Zde se spojovaly tři hlavní obchodní silnice od Bystřice, Uherského Hradiště přes Horní Moštěnici a od Holešova přes Újezdec. Obchodní cesta od Kojetína a Vyškova zaúsťovala přímo do dnešního náměstí.

 

Náměstí jako tržní místo

Snad i proto je nasnadě předpokládat, že také na Žerotínově náměstí se konaly pravidelné trhy. Dnes však parkovací místa utlačují a obklopují zbývající trhovce, a tak není divu, že nejde zrovna o vyhlášené tržiště! V porovnání s mnohem menší Rožnovem v podhůří Beskyd je to smutný fakt. A co teprve ucítíme, když se přirovnáme k trhu v Prostějově, v úrodné Hané?

Náměstí pravděpodobně ve 30. letech 20. století. Foto: Archiv J. Rosmuse
Náměstí pravděpodobně ve 30. letech 20. století. Foto: Archiv J. Rosmuse

Přitažlivost rozličnou nabídkou

Náměstí je i tak živé celý den. Vděčí za to nejen své poloze vstupní brány do historického centra, ale také nabídkou různých aktivit po celém obvodu. Pomineme-li hrstku tržních míst a parkovací funkci, zbývá ještě mnoho! Náměstí je kolem dokola doslova zaplněné různými obchody, službami, kavárnami a cukrárnami. Ačkoli ani Žerotínovu náměstí se nevyhnula paneláková přestavba, místo ve své městskosti zůstalo zachováno. Čím to? Drtivá většina domů má totiž přízemí s obchody nebo službami a jsou tudíž přitažlivější než jen stěna se vstupem do bytového domu. Náměstí zůstalo naštěstí náměstím, ale jistě by bylo ještě zajímavějším, kdyby namísto jednoho paneláku stálo pět rozličných městských domů.

Půdorysné schéma Žerotínova nám. Jižní část je zúžena a vytváří tak uzavření prostoru. Důležitá je malá pasáž nebránící přirozenému "toku" chodců. Kresba: autor
Půdorysné schéma Žerotínova nám. Jižní část je zúžena a vytváří tak uzavření prostoru. Důležitá je malá pasáž nebránící přirozenému „toku“ chodců. Kresba: autor

Náměstí samo o sobě nemá žádnou výraznou a jednoznačnou dominantu. Pohledově se při pohledu od Komenského ulice uplatňuje věž zámku a pod určitým úhlem i vyvýšený kostelík sv. Jiří společně s knihovnou, ovšem už nejsou tak docela součástí jeho hlavního prostoru. Otázkou je, zdali vůbec dominantu potřebuje. Nebo soudíte, že ano?

Radnice na „Žerotíňáku“?

Nabízí se (opět) možnost postavit zde radnici. Kde a jak? Vždyť žádná proluka není nasnadě. Uprostřed! Šílený nápad? Kdo to kdy viděl? Kdeže, už od středověku se jedná o klasické řešení, když se nedostávalo místa v centru města. Odskočme si třeba do Olomouce, kde je radnice také uprostřed náměstí, stejně tak v Sušici, Šumperku anebo slovenské Levoči.

Jedná se o takzvaný „špalíček,“ nejčastěji tedy domky vklíněné doprostřed náměstí. I na vyznačeném místě na Žerotínově náměstí po určitou dobu špalíček stával. Dnes zde můžeme obdivovat jen několik postarších břízek a keřů, které na toto náměstí rozhodně nepatří.

Pokračující rekonstrukce

Náměstí však ještě čekají tři další fáze rekonstrukce, která doposud přinesla výměnu a rozšíření chodníků po obvodu a úpravu nástupu ke knihovně. Čekají nás ještě další tři etapy, čímž bude obnova dokončena. Dojde ke změně organizace parkování a tržních míst, a k doplnění odpočinkových ploch. Jejich uskutečnění závisí však, jako vždy, na finančních možnostech města. V aktuálních plánech je i propojení náměstí úzkou uličkou do ulice Kainarovy.

Pokračování…


Publikováno v Novém Přerovsku dne 13.11.2009