© 2009 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Přerovská náměstí II.

Náměstí Tomáše Garrigue Masaryka

Půdorysné schéma nám. TGM. Povšimněte si kapličky v ulici Kratochvílova uzavírající boční náměstíčko. Kresba: autor
Půdorysné schéma nám. TGM. Povšimněte si kapličky v ulici Kratochvílova uzavírající boční náměstíčko. Kresba: autor

Bývalé srdce Dolního města, náměstí Dolní, dnešní TGM, je nejvýznamnějším Přerovským náměstím vůbec. Jeho čtvercovitý tvar je oživen usazením do mírného svahu. Jsou zde zdobené měšťanské domy, Městský dům, při ústí náměstí kostel sv. Vavřince, kaplička, banka a pošta, prostě budovy a funkce význačné a důležité pro město.

Radnice na náměstí

Ideový návrh rekonstrukce "Emosu" na radnici s věží. Kresba: Bc. Milan Šuška
Ideový návrh rekonstrukce „Emosu“ na radnici s věží. Kresba: Bc. Milan Šuška

Na náměstí se také nachází Radnice; tedy spíše radnička. Opravdu je dvoupatrový domek přiměřeným pro radnici Statutárního města Přerov? Mnoho neznalých hostí by spíše očekávalo, že jí bude obří administrativní budova na severní straně (tzv. Emos), jež celému náměstí dominuje. Nepříliš estetická fasáda ale není hlavním problémem této budovy. Tím je její velikost. Zbývající stěny náměstí jsou tvořeny více domy, mají tedy více vstupů, více výloh s různým zbožím, každý si najde něco. Budova „Emosu“ je však jedna jediná na celou stranu náměstí, má tři vstupy (elektroprodejna, kanceláře a trafika) a jediné téma ve výloze. To není na náměstích přirozené. Výjimku tvoří jedině chrámy, kostely a velmi významné veřejné budovy, například radnice. Ale obyčejná kancelářská budova nemá takovou důležitost. Co třeba z ní udělat chybějící radniční komplex a elegantně vyřešit nejeden problém? Dovolil jsem si připojit ideu rekonstrukce této budovy na moderní radnici (viz obrázek).

Připravované změny

Ať s radnicí nebo bez ní, u tohoto náměstí se ještě dočkáme velkých změn. Na jihozápadní stěnu byla vypracována studie, která má celou tuto část oživit a přinést její novou náplň. Průzkumy ukázaly, které domy budou zřejmě nahrazeny novými, které se mohou dočkat přestavby, a které budou alespoň částečně osvobozeny od své „uťáplosti“ střídmou nástavbou. Na studii bohužel nebyla vypsána veřejná architektonicko-urbanistická soutěž, jak je více než vhodné a obvyklé na takto významná místa v centrech měst, takže máme k dispozici pouze jeden jediný pohled architektů z ArchDesignu Brno. Sledujme, jakým směrem se bude celý koncept kolem tohoto bloku vyvíjet. I v poslední době už se ale ledasco odehrálo – například otevření obchůdků právě na jihozápadní straně náměstí. Hned o důvod více, proč se projít právě tudy.

Více náměstí v jednom

Možná bychom mohli mluvit o náměstí hlavním a o přilehlém náměstíčku v rozšíření ulice Kratochvílova. Podívejme se na plánek: hlavní náměstí je zhruba čtvercového tvaru. V jižní části je odskočený kostel s kapličkou, která vtipně uzavírá jeho předprostor i ve směru ulice Kratochvílovy. Ověřte prosím osobně, nikoli na bronzovém modelu města, kde nebyla celá krásná kompozice správně zachycena. Pokud se na plánek zadíváme pozorněji, můžeme snad objevit ještě jednu „piazzetu“ (náměstíčko). Jde o prostor po chybějícím domě v severozápadním rohu. Nabízí se možnost tento prostůrek zútulnit, otevřít do něj okolní domy a ozvláštnit tak pravidelné náměstí. Anebo na této důležité parcele v srdci města postavit městský dům, čemuž by ideálně předcházela veřejná architektonická soutěž.

Kritika kašny

Jde o krásné, uzavřené náměstí, na které můžeme být hrdi. Žádné bezbřehé prostory, vše je jasně a přehledně vymezeno. Možná byste zde očekávali kritiku kašny. Zde si dovolím jen poznámku, že je obrazem své doby, a tak bychom ji asi měli přijmout. Tvoří jistou hmotnou paměť místa-města-lidí.

Pokračování…


Publikováno v Novém Přerovsku dne 23.10.2009