© 2010 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Doprava v Přerově I.

Doprava je jako velká voda – vezme si tolik místa, kolik jí dáte.

Přerov vděčí svému významu dopravě: křižovatce pradávných obchodních cest a křížení železničních tratí. Dnes je pro něj ale doprava prokletím. Zácpy, hluk, výfukové plyny a stres. Přitom doprava má být službou, nikoli pověstným zlým pánem! Jak říká Václav Malina, dopravní specialista z Prahy: „Doprava je jako voda – vezme si tolik místa, kolik jí dáte.“ V Přerově jsme jí dali prostoru příliš.

Silniční motorová doprava

Podívejme se na Přerov z hlediska silniční dopravy. Pocit bezmocnosti v pravidelně se opakujících zácpách znají všichni, kteří se potřebují přepravit zrovna ráno, v poledne anebo kolem páté odpoledne přes město. Drahocenné minuty ztracené popojížděním od křižovatky ke křižovatce. A lepší budoucnost? V nedohlednu.

Dopravu snad trochu zlepšila finanční krize, díky níž se nepřeváží tolik zboží, ale na druhou stranu to každoročně zhoršují opravy silnic.

Role dopravy

Co však od dopravy po městě očekáváme? Chceme ji zrychlovat nebo zklidňovat? Chceme ve městě žít, nebo jím jen profrčet? Bohužel, tvorba norem pro stavbu silnic nebyla s urbanisty ani diskutována Stále převládá megalomanství silničních prostorů a podpora rychlosti, i na úkor kvality života ve městech. V Evropě jsou silnice užší než u nás a přitom dopravně přívětivější.

Ve městě je důležitá dopravní obslužnost, bezpečnost plynulost, nikoli rychlost! Přerov má již od počátku 20. století přirozené retardéry. Jde o nepřímé křížení ulic, například propojení Wurmovy a Kratochvílovy. To samo o sobě vylučuje možnost křižovatku projet vysokou rychlostí.

Dálniční obchvat města

Přerovští radní chtějí již mnoho let bojovat za stavbu obchvatu. Nyní dokonce pomocí občanského sdružení (!) bojují „alespoň“ za průpich městem, a když zbude sil, tak i za obchvat. Rozeberme si to:
Dálnice k Přerovu bude v krátké době dostavěna. Pokud stavba skončí před Přerovem, řidiči nebudou mít jednoduše jinou možnost, než projet ulicemi města. Neexistence obchvatu bude znamenat pro Přerov pěknou divočinu a chůze bude znova nejspolehlivější dopravní prostředek.

Obchvat odvede 20-25% tranzitní dopravy z města, z níž až polovinu tvoří kamiony. Jeden kamion na silnici zabere plochu za tři osobní vozidla. Při uvážení tohoto údaje se na cestách ve městě uvolní až polovina prostoru.

Průpich, tedy spíše průřez

Projekt průpichu, část u autobusového nádraží. MottMacDonald
Projekt průpichu, část u autobusového nádraží. MottMacDonald

Naproti tomu stavba takzvaného průpichu své pevné opodstatnění jaksi nemá, ačkoli je v plánech již desítky let. Ano, souhlasím s tím, že uzavřeným blokem kolem pivovaru a bývalé Juty by bylo dobré vytrasovat novou, nepřímou ulici, a zajistit tím větší prostupnost území k nádraží. Jenže navrhovaný průpich má tvořit čtyřproudá silnice 15-20 m široká. Středem města! Pro ilustraci to jsou asi 2/3 šířky Bečvy na mostě Míru.

Takovýto průpich bude přitahovat veškerou dopravu a vznikne neprostupná bariéra pro chodce a cyklisty. Pro příklady nemusíme chodit daleko, stačí si vzpomenout na nedávnou podobu Třídy 17. listopadu nebo výpadovky z Lipníka na Hranice. Nejlepším varování bude Pražská magistrála. Dopravu neurychluje, ale bariéru tvoří dokonalou. To jsme tak nepoučitelní?

Jen si zakládáme na další problémy, kterým se ovšem obratem umíme postavit: očekávanému hluku třeba protihlukovými stěnami podél cesty! Vskutku pěkná trasa k nádraží!

Tajně doufám, že když ne lidský rozum, tak alespoň ekonomická krize zbrzdí, zastaví anebo navždy odmítne takto navržený průpich a smaže jej i z územního plánu.

Chybějící ulice od nádraží k centru

Ještě ve 20. letech minulého století byla v plánech nová městská třída od nádraží do centra, rozdělující dnešní blok kolem pivovaru a Juty. Bohužel došlo k překotné výstavbě, celý blok se uzavřel a chybějící ulice tak po desetiletích vyprovokovala myšlenku radikálního průpichu pro automobily. Socialističtí plánovači v 70. letech mysleli více na auta než na lidi. Ačkoli se dnes v Evropě postupuje právě obráceně, u nás se pevně držíme 40 let starých myšlenek. Jde o propojení nádraží s centrem, nikoli o dálnici městem! Ulice od nádraží opravdu chybí a plánovaný průpich běžnou dostupnost nádraží spíše zhorší. Proč vlastně stavět čtyřproudovou silnici pro tranzitní dopravu aut, která se poženou z Polska někam na jih a nám nic nepřinesou?

Zkusme nezbytné demolice minimalizovat a namísto širokého čtyřproudého průpichu hledejme jiné, skromnější možnosti. Nikdy není pozdě odmítnou bariérovou dopravní tepnu v centru!

Pokračování…


Publikováno v Novém Přerovsku dne 8.1.2010