Debata: Přerov, město pro život

Jako součást veřejného působení v oblasti urbanismu a architektury jsem v září 2010 uspořádál veřejnou debatu s přednáškou na téma „Přerov, město pro život.“ Jejím hlavním tématem byla tentokrát doprava, rozvoj života ve městě, urbanismus a jeho neviditelná role v každodenním bytí. Přednášející: Ing. arch. Petr Hurník, Ing. arch. Pavel Šimeček a Ing. Tomáš Tužín. Akce se setkala s kladnou odezvou veřejnosti i médií a v podobném duchu ji budu jistě opakovat.

Spolupráce: Mgr. Helena Netopilová, Martin Cín