Doprava v Přerově II.

© 2010 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Doprava v klidu: parkování Problém s parkování známe také všichni. Nikdy se nedá zaparkovat tam, kde zrovna potřebujete, zvláště v centru a na sídlištích. Tam je problém způsoben tím, že se nikdy nepočítalo s takovým počtem osobních automobilů a počet … Pokračovat

Doprava v Přerově I.

© 2010 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Doprava je jako velká voda – vezme si tolik místa, kolik jí dáte. Přerov vděčí svému významu dopravě: křižovatce pradávných obchodních cest a křížení železničních tratí. Dnes je pro něj ale doprava prokletím. Zácpy, hluk, výfukové plyny a stres. Přitom … Pokračovat

Architektonická soutěž nebo výběrové řízení?

© 2009 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Nekupujme zajíce v pytli! Za veřejné peníze máme právo na více. V předchozích článcích jsem se mnohokrát zmínil, že to či ono místo nebo stavba volá po architektonické či urbanistické soutěži. Jistě si vzpomeneme na tolik diskutovanou soutěž na Národní … Pokračovat

Přerovská náměstí VI.

© 2009 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Náměstí Františka Rasche – další parčík? Náměstí Fr. Rashe je prostůrek těsně navazující na náměstí Svobody a z něj se přebírá i jeho podobnou – park. Prameny jsou k historii jeho vzniku poměrně skoupé. Na místě dnešního náměstí se zhruba … Pokračovat

Přerovská náměstí V.

© 2009 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Náměstí Přerovského povstání Je nejmladším z popisovaných náměstí vůbec. Pojmenování těchto ploch vzniklo v roce 1984, kdy bylo nazváno náměstím Klementa Gottwalda a zůstalo až do roku 1990, kdy už jej známe pod dnešním jménem. Náměstí Přerovského povstání leží na … Pokračovat

Přerovská náměstí IV.

© 2009 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Posledním Žerotínovým náměstím by se dala kapitola o přerovských náměstích uzavřít. Tedy o skutečných náměstích. Názvy v rejstříku míst nám sice naznačují, že se můžeme těšit na další tři, ale opravdu jde spíše jen o jméno, než o skutečný prostor … Pokračovat

Přerovská náměstí III.

© 2009 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Žerotínovo náměstí Toto náměstí nás již od pohledu překvapí protáhlým tvarem, kterým upozorňuje na svůj původ. Vzniklo totiž z dřívější Široké ulice, jež navazovala na předměstí Šířava s poměrně širokými ulicemi. Zde se spojovaly tři hlavní obchodní silnice od Bystřice, … Pokračovat

Přerovská náměstí II.

© 2009 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Náměstí Tomáše Garrigue Masaryka Bývalé srdce Dolního města, náměstí Dolní, dnešní TGM, je nejvýznamnějším Přerovským náměstím vůbec. Jeho čtvercovitý tvar je oživen usazením do mírného svahu. Jsou zde zdobené měšťanské domy, Městský dům, při ústí náměstí kostel sv. Vavřince, kaplička, … Pokračovat

Přerovská náměstí I.

© 2009 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

V minulém díle jsem zmínil, že Přerov má podle názvu šest náměstí. Dovolím si stručně zopakovat, že jde o veřejný prostor, který je vymezen ze všech (čtyř) stran. Náměstí je srdcem města, leží v jeho centru. Obdobou náměstí je vesnická … Pokračovat

II. Přerovské městské prostory

© 2009 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Opravdové ulice, náměstí a nábřeží tvoří město. Jeden tu má k druhému blízko, fyzicky blízko. Jako srovnání se nabízí neurčitý prostor panelového sídliště, kde se deset lidí ztratí jako kapka v moři. Ovšem deset lidí na náměstí, to už jsou … Pokračovat

I. Přerovské městské prostory

© 2009 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Proč chodíme „do města“ a ne na procházku po sídlišti? Proč je nám někde příjemně a jiným místům se raději vyhýbáme? Co ale vlastně tvoří město městem? Co je na městě cenné? Odpovědi poskytne nový seriál o městě, urbanismu a … Pokračovat