Příspěvky autora: Jan Horký

001 Městská knihovna v Přerově

© 2010 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Zadáním bylo nalézt optimální architektonicko-urbanistické a dispoziční řešení pro umístění Městské knihovny v Přerově, Odboru školství, mládeže a tělovýchovy a pracoviště Czech Point do stávající budovy Čechova 43. Hlavním zásahem je vytvoření nového hlavního vstupu: navrhujeme proto zrušit současné zapuštěné … Pokračovat

Debata: Přerov, město pro život

© 2010 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Jako součást veřejného působení v oblasti urbanismu a architektury jsem v září 2010 uspořádál veřejnou debatu s přednáškou na téma „Přerov, město pro život.“ Jejím hlavním tématem byla tentokrát doprava, rozvoj života ve městě, urbanismus a jeho neviditelná role v … Pokračovat

Soutěž: Smuteční síň do Roudnice nad Labem

© 2010 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Koncept smuteční síně je založen na vnímání smrti jako principu, který odděluje od života. Samotné místo posledního rozloučení je mimo dosah vnějšího ruchu. Zároveň však tvoří spojnici mezi světem zesnulého a světem pozůstalých pro chvíli posledního rozloučení a smíření se … Pokračovat

Zastřešení vstupu do krytu CO

© 2010 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Díky zúžení cesty a povodním v roce 1997 ztratilo podcházení silnice smysl a prostory slouží už jen jako kryt civilní ochrany. Původní zastřešení bylo ve velmi špatném stavu, proto se rozhodlo o jeho odstranění. Bylo však nutné zachovat přístup do … Pokračovat

Zchátralé areály jsou výzvou i příležitostí

© 2010 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Posledně jsem nakousl problematiku průmyslového dědictví, která je úzce spojená s problémy starých a nevyužívaných továrních areálů. Jde o takzvané brownfields, pozemky a areály, které ztratily svou funkci a využití, často s ekologickou zátěží. Bývají opuštěné, zdevastované a často také … Pokračovat

Rekonstrukce historických staveb

© 2010 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

I dnes bych se chtěl věnovat tématu rekonstrukcí a oprav domů a zaměřit se více na ty s kulturní a historickou hodnotou. Když mluvíme o kulturně-historické hodnotě, určitě to paušálně neznamená, že je třeba chránit každý objekt jen proto, že … Pokračovat

Rekonstrukce, dostavby, přístavby… II.

© 2010 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Barvy na přání Kapitolou samou pro sebe je nová barevnost panelových domů. Chápu, že před dvaceti lety, po dlouhé době „betonové šedi měst,“ mohli lidé cítit potřebu barev, ale dnes se dostáváme do opačného extrému! Neutrální barvy, bílá, černá i … Pokračovat

Rekonstrukce, dostavby, přístavby… I.

© 2010 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Velký díl ze stavební činnosti ve městech ukrajují právě rekonstrukce, dnes zvláště rekonstrukce panelových domů, které probíhají bez výraznějšího zájmu veřejnosti a mnohdy i nájemníků samotných. Věnujeme obnově současných domů dostatečnou pozornost? Nejvíce bijí do očí rekonstrukce paneláků Pokud zavítáte … Pokračovat

Katalogové hity II

© 2010 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Ve spolupráci s architektem tvoříte na míru svůj vlastní a jedinečný dům Podívejme se naproti tomu na to, co nabízí individuální návrh od architekta. Architekt bude jistě trvat na tom, že navštíví váš pozemek ještě před první studií. Pochopí okolní … Pokračovat

Katalogové hity I

© 2010 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Dům z katalogu nemůže odpovídat vašemu stavebnímu místu a jeho okolí Když už jsme tedy po zralé úvaze (viz předchozí díly) a zvážení všech pro a proti dospěli k bytostnému přesvědčení, že opravdu chceme postavit rodinný domek, přichází na řadu … Pokračovat

Suburbium řádí i na Přerovsku!

© 2010 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Rychlá výstavba satelitů nenávratně ničí naši krajinu Touto nakažlivou chorobou velkých českých měst se nakazil i Přerov a jeho okolí. Nemoc nezadržitelně a se souhlasným přikyvováním většiny ničí městský život, přírodu a cennou půdu kolem. Škody jsou odhadovány na stamilióny … Pokračovat

Soutěž: Panelový dům ve 21. století

© 2010 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Urbanistický masakr. Tak by se dalo nazvat rozřezání bloku a umístění sedmipodlažní panelové zástavby do středu města Přerova. Náš návrh komplexně postupuje od urbanismu bloku do detailů jednotlivých bytů. Dostavbou domů a přístavbou do ulice B. Němcové doplňujeme rozrušené město. … Pokračovat