Příspěvky autora: Jan Horký

Květinové předzahrádky pro krásnější město

© 2012 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Od jara do podzimu se člověk s radostí dívá na krásy přírody a ani tak nesejde na tom, jestli je to při procházce v rozkvetlém Michalově, při kondičním běhu Žebračkou nebo jde jen o letmé povšimnutí si rozkvétajících sněženek na … Pokračovat

Workshop Vesnice a krajina, Šarovy

© 2011 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Spolu s občanským sdružením Jinákrajina a s akademickým sochařem Janem Ambrůzem jsem uspořádal v říjnu 2011 studentský workshop Vesnice a krajina v malé vesničce Šarovy (okr. Zlín). Cílem bylo nastínit řešení veřejných prostranství v obci, propojení vesnice s krajinou nebo … Pokračovat

Fasáda domu v Přerově

© 2011 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Návrh spočíval v nalezení vhodného barevného a materiálového řešení fasády. Na balkónech je použita lesklá keramická mozaika, dodávající domu další měřítko, detail, jež se při hromadném zateplování budov v kulturně méně vyspělém prostředí bohužel nenávratně ztrácí. Návrh byl zdařile zrealizován. … Pokračovat

018 Soutěž: ZUŠ Úpice

© 2011 Horký, Kačírková, Šuška

Zadáním soutěže bylo navrhnout přístavbu základní umělecké školy, která sídlí ve vile v parku. Jednoduchý kubický tvar navržené budovy vychází ze své „sestry -– vily. Je to prostá, střídmá budova, která je školou již od samého zrození. Funkční uspořádání budovy … Pokračovat

Přerovské trhy

© 2011 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Vůně čerstvých jahod, úhledně naskládané pórky, bedýnky plné zralého ovoce, med přímo od včelaře, místní speciality, překrásné řezané květiny pro potěšení a bylinky na dochucení oběda. Takový obraz můžeme zažít na mnoha městských trzích a tržnicích po celém světě, a … Pokračovat

012 Soutěž: Gahurův prospekt ve Zlíně

© 2011 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Předmětem soutěže byl návrh revitalizace severní – spodní části Gahurova prospektu – předprostoru Kulturního a univerzitního centra (KUC) ve Zlíně. Náš koncept spočíval logickém doplnění diagonálních spojic skrz severojižní zelený pás a respekt k modelaci terénu. Ten je podtržen „levitujícími“ … Pokračovat

Fasáda panelového domu

© 2011 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Obnovy a zateplování panelových domů jsou architekty často přehlíženy, takže se pak nestačíme divit, co se nám v sousedství vybarví… Já je vnímám naopak jako malé, ale velmi důležité úlohy. I proto jsem se podílel na návrhu rekonstrukce fasády a … Pokračovat

010 Dům na nábřeží

© 2011 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Soukromý investor uvažuje o výstavbě bytového domu na nábřeží v Přerově a pro hrubou představu o možnostech pozemku, místa a ve vztahu k finančním limitům zadal zpracování ideové hmotové studie. Výsledkem jsou dvě varianty bytového domu s obchodním přízemím, který … Pokračovat

24 hodin na náměstích

© 2011 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

V květnu tohoto roku jsem spolu s Martinem Cínem vyrobil video dokumentující 24 hodin života na náměstí TGM a Horním náměstí v Přerově. Cílem mravenčího počítání lidiček bylo exaktně dokázat, které náměstí je „živější“ a o kolik. Výsledky jsou evidentní. … Pokračovat

Okolí průpichu nám není lhostejné!

© 2011 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Snad všichni občané Přerova se shodnou na tom, že budování čtyřpruhového průpichu je neuvěřitelně velkým zásahem do organismu města. Při pohledu na mapu města je také patrné, že uzavřený blok domů kolem pivovaru a Juty je zhruba stejně velký jako … Pokračovat