035 Rekreační objekt Penčice

VE VÝSTAVBĚ. Kompozici tohoto luxusního rekreačního objektu tvoří dvě hmoty. Půdorysně formují písmeno T s rameny orientovanými kolmo na vrstevnice a stojkou po svahu a posazeného na podnoži sklepa. Jižní, nižší část se sedlovou střechou malého sklonu, orientovaná po svahu, je více otevřená a vzdušná a odkazuje tím tak na svoji společenskou funkci. Kolmo ke společenské části je postavena převýšená severní hmota se sedlovou střechou se sklonem 40°. Tato hmota je odvážně krakorcovitě vyložena ze svahu a vytváří tak kryté stání pro dvě auta. Okna této části jsou menší a dávají tak tušit, že se za nimi skrývají ložnice. Tyto dvě hmoty jsou odlišeny i materiálově, nižší část je obložena dřevem, zatímco na převýšenou část je použita omítka bílé barvy. Stěny sklepa vystupující nad terén budou obloženy kamenem.


Data o projektu

projekt: 2011-14
investor: soukromý investor
lokalita: Přerov-Penčice, kraj Olomoucký
spolupráce: Ing. arch. Jana Šerá, Ing. arch. Milan Šuška, PhD.