001 Městská knihovna v Přerově

Zadáním bylo nalézt optimální architektonicko-urbanistické a dispoziční řešení pro umístění Městské knihovny v Přerově, Odboru školství, mládeže a tělovýchovy a pracoviště Czech Point do stávající budovy Čechova 43. Hlavním zásahem je vytvoření nového hlavního vstupu: navrhujeme proto zrušit současné zapuštěné parkoviště, výškově srovnat terén a hlavní bezbariérový vstup umístnit právě do severovýchodního průčelí tak, aby měla knihovna patřičnou důstojnost nejen uvnitř, ale i ve svém nejbližším okolí. Náš koncept je založen na kontrastu původního socialistického realismu a nových prvků, který je patrný hlavně v interiéru.

V závěru studie konstatujeme: Zvolená poloha na ulici Čechova je jistě správným krokem, ale s ohledem na odhadované náklady se autoři domnívají, že by bylo vhodné zamyslet se nad využitím budovy jen pro účely veřejné správy a postavit novou budovu pro městskou knihovnu v lokalitě Náměstí přerovského povstání.


Data o projektu

investor: Statutární město Přerov
lokalita: Čechova 43, Přerov, kraj Olomoucký
celková podlahová plocha: 3780 m2
odhadovaný rozpočet: 154 mil. Kč (bez DPH, vč. vybavení a projektu)
spolupráce: Ing. arch. Kateřina Netopilová